Home Sypher

Имайте пълен поглед
над нещата

Какво трябва да знаете:
Член 30: Записи за обработващите дейности

За да бъдете в съответствие с GDPR, от Вас се изисква да поддържате записи за дейностите, извършвани по базата Ви данни. С инструмента Sypher ще сте сигурни, че поддържате пълни и актуални вътрешни логове на всички обработващи дейности. Той ви позволява да визуализирате и контролирате целия цикъл на данните, както и да установите пропуски, да получите препоръки или да откриете рискове.

https://www.smartconsent.eu/wp-content/uploads/2018/03/Desktop_Sypher.png

Поддържайте съответствие с GDPR

Постигането и поддържането на съответствие с GDPR изисква ефективен и постоянен процес на работа. Sypher е създаден, за да позволи на екипите Ви да предоставят информация по бърз и лесен за ползване начин. Това означава, че те ще имат точна информация редовно, а не само при първоначалното прилагане на GDPR.

Избягвайте незапълнените места

По време на всеки процес на откриване нещата, които трябва да се свършат, може много бързо да излязат извън контрол. Sypher автоматично създава задачи, когато се установят промени или когато се добавяили променя информация в ключови области. Ако е необходимо, абонатите могат да създават и задават ръчно задачи.

Направете външните си консултанти част от екипа

Поканете външните си експерти да си направят безплатен профил и да се присъединят към вашия проект. Sypher позволява на GDPR професионалистите да предлагат собствени идеи и да задават въпроси.

Без безкрайни имейли и Excel въпросници

Вградените инструменти за сътрудничество улесняват търсенето, централизирането и обмяната на информация между членовете на екипа. Не се налага да губите време, за да чакате своите колеги да отворят даден файл, да работят върху него и да го изпратят обратно. Край на безкрайните разговори с имейли. Всички, които досега са губили часове с това, ще Ви бъдат благодарни.

Поддържайте строг контрол върху официалната си GDPR документация

Когато много хора подават или променят информация, е лесно да се объркате и да не знаете какво е одобрено и какво – не. Sypher е направен така, че всяка промяна, извършена в ключови сектори, трябва да премине процес на преглеждане и одобряване. В същото време той съхранява лог на одобрените до момента версии на документацията.

Незабавен достъп до исторически данни

Искате да знаете каква е била вашата документация за GDPR в даден момент? Въведете дата и експортирайте GDPR данните от този конкретен момент. Всичко е по-удобно и по-лесно, когато имате възможността да проверите какво се е случило преди и разполагате с история на дейностите. Тази функция ще Ви бъде много полезна, ако ви бъде назначена проверка от контролен орган.

Открийте инструменти, с които ще спестите време и ще можете да контролирате проекта си.

Sypher е разработен така, че да направи нещата лесни за Вашия бизнес екип, като същевременно позволява гъвкавост и предлага ефективни инструменти за Вашите юридически и технически консултанти.

Свържете се с нас.
Посетете ни или просто ни изпратете имейл в удобно за Вас време. Отворени сме за всички Ваши предложения.

Адрес
Ул. „Сириулу„ 42-46
1-ви район, Букурещ 014354
Румъния
Телефон
+4 021 224 65 52
Електронна поща
office@smartconsent.ro
office@createdirect.ro