Home GDPR консултация

Нека Ви помогнем
с Регламента GDPR

Когато работите с големи количества лични данни, трябва да имате ясна представа къде се съхраняват те и как са защитени. Най-новият регламент за защита на данните (GDPR) придава много по-голямо значение на защитата на поверителната информация. Изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, и санкциите при нарушение са много по-строги. Smart Consent помага на Вашата организация, като оценява актуалната Ви степен на съответствие с GDPR и преценява доколко сте готови да изпълните новия регламент.

Ние можем да Ви помогнем да работите в съответствие с GDPR. Нека Ви покажем какво трябва да направите, за да спазвате регламента!

Информационни бележки
Правила за популяризиране и кампания
Споразумения за обработка на данни за клиенти/доставчици

Свържете се с нас.
Посетете ни или просто ни изпратете имейл в удобно за Вас време. Отворени сме за всички Ваши предложения.

Адрес
Ул. „Сириулу„ 42-46
1-ви район, Букурещ 014354
Румъния
Телефон
+4 021 224 65 52
Електронна поща
office@smartconsent.ro
office@createdirect.ro