Автоматизиране на работния поток на съгласието

Smart Consent ви гарантира, че ще можете да поддържате ясни логове за обработката на лични данни, за да Ви бъде лесно да демонстрирате съгласие и спазване на регламента GDPR, в случай на регулаторно проучване от европейски орган за защита на личните данни. Това е възможно, защото управлението на съгласието ще бъде директно вградено в уебсайта Ви.

Ще предоставите на потребителите портал за самообслужване, където ще могат да преглеждат своите дейности свързани със съгласието и да го оттеглят.

https://www.smartconsent.eu/wp-content/uploads/2018/03/consent1-1.jpg

Общият регламент за защита на данните (GDPR) поставя висока летва за получаване на съгласие, но най-голямата промяна е в самия механизъм на изразяването му. Той изисква определени възможности за съгласие за отделните начини, по които личните данни ще се обработват.

Какво трябва да знаете:

  • Член 4: Дефиниции
  • Член 7: Условия за съгласие
  • Член 12: Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на потребителите

Определете формуляра си за съгласие

Можете да го дефинирате според конкретните бизнес процеси, които изискват съгласие и да персонализирате данните, които трябва да събере (име, контакт и т.н.), както и съобщението за съгласие на потребителя.

Настройте център за предпочитания за комуникация

Нека потребителите Ви сами да решат как искат Вашият сайт да се свързва с тях.

Подобрете репутацията си

Спечелете доверието и вниманието на клиентите, като предложите на потребителите си правото да избират и да променят мнението си за своето съгласие

Безопасно събиране и документиране на съгласието

Smart Consent Ви позволява да поддържате архив с политики, процедури, процеси и материали за обучение.

Запитване за съгласие

Можете бързо да генерирате точна информация за съгласие във Вашата база данни чрез query.

Генериране на доклади за съгласие

Можете лесно и по всяко време да генерирате персонализирани отчети за съгласие.

https://www.smartconsent.eu/wp-content/uploads/2018/03/consent2.jpg

Център за комуникационни предпочитания

Възможността на потребителите Ви да управляват своите предпочитания за съобщения ги стимулира и укрепва връзката им с Вашия сайт.

Позволете персонализиране на предпочитанията

Осигурете контрол на посетителите, като им давате възможност да избират своите предпочитания за начин на комуникация и възможността да намалят или просто да променят честотата, темата и съдържанието на Вашите съобщения.

Синхронизирайте данните с други системи

Предпочитанията на потребителите Ви могат да бъдат синхронизирани с Вашите системи за автоматизация на маркетинга и за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да сте сигурни, че се отразяват и при Вас.

Брандирайте своя център на предпочитанията

Използвайте наименованието на марката си, за да персонализирате своя център на предпочитанията с цветовата схема и логото Ви и да го вградите в уебсайта или в приложението си.

Свържете се с нас.
Посетете ни или просто ни изпратете имейл в удобно за Вас време. Отворени сме за всички Ваши предложения.

Адрес
Ул. „Сириулу„ 42-46
1-ви район, Букурещ 014354
Румъния
Телефон
+4 021 224 65 52
Електронна поща
office@smartconsent.ro
office@createdirect.ro

ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА GDPRСъбирайте, съхранявайте и датирайте информация за съгласие в съответствие с GDPR
със “Smart Consent”

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕУПРАВЛЕНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО
АВТОМАТИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ЗА СЪГЛАСИЕ