Home Продукти

Получете сегментирано и недвусмислено съгласие от субекта

Доброволно получено
Предложете свободен избор на вашите субекти
на данни и им дайте възможност да
оттеглят съгласието си по всяко време.
Конкретно и ясно
Дайте информация за всички начини на обработка на данни,
извършвани с една и съща цел. А дори и когато
обработката има повече цели, не трябва да оставяте място
за съмнение относно съгласието на ползвателя.
Информираност
Потребителят следва да бъде информиран
за самоличността на администратора,
за целите на обработката и за правото му
да оттегли съгласието си по всяко време.

Управление на съгласието и предочитанията

Автоматизиране на работния процес за съгласие
Работете безопасно
Проследявайте транзакциите свързани със съгласие, за да можете, в случай на регулаторно проучване, да демонстрирате, че сте в съответствие с регламента.
Абониране
Мотивирайте повече потребители да дадат съгласие, като им предоставите портал за самообслужване, за да могат да следят своите дейности и да се отпишат по всяко време.
Пазете архиви
Събирайте и документирайте съгласията
Генерирайте отчети за съгласие
Научавайте какво са избрали потребителите Ви по всяко време и персонализирайте съобщенията си спрямо тази информация.
Управлявайте предпочитанията
Дефинирайте и персонализирайте формуляра си за съгласие според конкретните бизнес процеси.
Подобрете репутацията си
Спечелете доверието и вниманието на клиентите, като предложите на потребителите си правото да избират и да променят мнението си за своето съгласие

Бисквитки
Управление на съгласието

Power to your data subjects

Предоставете контрол на Вашите потребители

  • Лесно управлявайте съгласието и предпочитанията на посетителите си с лесен за редактиране банер за бисквитките.

Предложете на потребителите свободата да избират предпочитанията си за „бисквитки“ по всяко време, като използвате банер за предпочитания за поверителност, вграден в уебсайта Ви.

Проследяване на дейностите по базата данни

Поддържайте пълен лог на дейностите на потребителите

• Поддържайте ясен архив относно дейността на всеки потребител на Вашия уебсайт
• Какви ресурси са активирали или какво са избрали да променят
• Открийте източника, в случай на нарушаване на сигурността на данните, по всяко време.
  • Поддържайте ясен архив относно дейността на всеки потребител на Вашия уебсайт
  • Какви ресурси са активирали или какво са избрали да променят
  • Открийте източника, в случай на нарушаване на сигурността на данните, по всяко време.