Home Получете съгласие

Получете съгласие с помощта на маркетингови кампании

Изберете най-ефикасното
Решение

Получавайте съгласие чрез кампании за телемаркетинг
Използвайте нашия кол център с над 40 телефона, за да получите подробно съгласие от Вашата база данни чрез телемаркетинг кампании. Съхранявайте записи на разговорите като доказателство за съгласие.
 • Повече от 40 телефона
 • Компютърна телефонна интеграция (CTI) и система за управление на връзките с клиентите (CRM)

 • Безплатни номера, достъпни от всички мрежи

 • IVR (интерактивен гласов отговор)

 • Записване на повиквания

 • Възможност разговорите да бъдат прослушвани в реално време в Интернет

 • Интегрирана платформа за отчитане в реално време

 • Вътрешни програмисти, които създават сложни библиотечни интерфейси за въвеждане на данни

 • Копирайтър, специализиран в писане на скриптове

Получавайте съгласие чрез уеб базирани и имейл маркетинг кампании

Получете съгласие от базата си данни чрез креативни маркетинг кампании. Насочете абонатите си към целева страница, свързана със Smart Consent, и получете детайлно и изрично съгласие от тях.
 • Дигитални кампании

 • Имейл маркетинг

 • А/Б тестове

 • Стратегия и създаване на кампании (вътрешен копирайтинг и дизайн)

 • Сегментиране въз основа на потребителските предпочитания

 • Адаптивен дизайн

 • Хостинг и управление на бази данни

 • Управление на възможностите за абониране и отписване

 • Доклади, включително графики, подробен анализ и препоръки